print nyomtat

CV - magyar

SZEMÉLYES ADATOK
Név Mihálycsa-Bányász Erika
Lakcím Al. E. Godeanu nr. 7, Ap. 53
Cluj-Napoca/Kolozsvár 3400, Románia
Telefon (0040) 0743-086549
E-mail mihalycsa_erika@yahoo.com, erika.mihalycsa@gmail.com

Születés ideje, helye 1977 március 12, Sepsiszentgyörgy (Sf. Gheorghe)
IDEGEN NYELVEK Román, angol, olasz (felsőfok), német (középfok), francia (alapfok)
TANULMÁNYOK


Ösztöndíjak, díjak, külföldi szakképzés és kutatás ▪2002-2008: nappali tagozatos doktori képzés, Babes-Bolyai Tanulmányegyetem Bölcsészkara, Kolozsvár, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
Doktori disszertáció: ’Trans-Lating Modernism: Languages of Passage in the Fiction of Joyce, Flann O’Brien, Beckett’ (nyilvános védés időpontja: 2008 dec. 15, magna cum laude)
- Kutatási terület: a modern és kortárs brit és ír regény; Joyce, Beckett-kritika; posztstrukturalista irodalomelméletek, nyelvfilozófia, fordításelmélet; kortárs művészetelméletek

1999-2001: Ír Tanulmányok magiszteri képzés, BBTE, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
Magiszteri dolgozat címe: ’Flann O’Brien’s place in the Anglo-Irish tradition’ („Flann O’Brien regényíró helye az angol-ír irodalmi hagyományban”)

1999-2004: Történelem – Művészettörténet (magyar tagozat), BBTE Történelem-Filozófia Kar
Szakdolgozat címe: „A római Santa Maria Antiqua templom kora középkori falképciklusainak ikonográfiai problémáiról”

1995-1999: Angol – Magyar szak, BBTE Bölcsészkar
Szakdolgozat címe: ’The Place of Exile. Exilic Imagination in Malcolm Lowry’s Under the Volcano’ („A száműzetés helye és imaginárius alakzatai Malcolm Lowry Vulkán alatt című regényében”)


2008 június 15-20: a Nemzetközi James Joyce Alapítvány ösztöndíja kelet-európai kutatóknak. ’Re-Nascent Joyce’: XXI. Nemzetközi James Joyce Szimpózium, Tours, Université Francois Rabelais.
2008, június 29-július 5: 12. Trieszti Nemzetközi James Joyce Nyári Egyetem, Università degli Studi di Trieste
2007, október 1 – november 30: The Zürich James Joyce Foundation/ James Joyce Alapítvány, Zürich
2007, július 1-8: 11. Trieszti Nemzetközi James Joyce Nyári Egyetem, Università degli Studi di Trieste
2007 június 1-30: Domus Hungarica Scientiarium et Artium junior kutatói ösztöndíj – ELTE Angol-Amerikai Tanszék, Budapest
2006 augusztus: The Zürich James Joyce Foundation/ James Joyce Alapítvány, Zürich
2004, június 1-30: Domus Hungarica Scientiarium et Artium junior kutatói ösztöndíj – ELTE Angol-Amerikai Tanszék, Budapest
2001/2002, II félév: Erasmus-ösztöndíj, Università degli Studi Roma Tre - Művészettörténet, kora középkori művészettörténet szakosítással
2000 augusztus: John Hewitt Summer School/ John Hewitt Nyári Egyetem, Észak-Írország
MUNKAHELYTanítási tevékenység▪

▪ Egyéb tanítási tevékenység2006 – jelen: Tanársegéd, Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkara, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
Universitatea „Babes-Bolyai”, Facultatea de Litere
Str. Horea nr. 31
3400 Cluj-Napoca
Tel.: +40-264-53.22.38
Fax: +40-264-43.23.03

Az angol irodalom története – Modernizmus és posztmodern: szeminárium (III év - 2 félév); Speciális szeminárium – Bevezetés a modern és posztmodern angol irodalomba (III év - 1 félév); Speciális szeminárium – Bevezetés a kortárs brit drámába (II év - 1 félév); Független szeminárium – Bevezetés a XX századi brit drámába (II év, 1 félév)
James Joyce – speciális szeminárium (Ír Tanulmányok magiszteri képzés, I-II év – 1 félév)
Nyelvi és irodalmi gyakorlati alapképzés (Irodalomelemzés, III-IV év, 2003/2004 tanévtől; Szövegértelmezés, I-II év; Fordítás – angol-román, román-angol, angol-magyar, I-III év; Angol szaknyelvek, III év; Idiómák, II év; Esszéírás, Kommunikációs gyakorlatok, Nyelvtan gyakorlatok, I-II év)

2004 - jelen: Munkatárs, Alpha Idegennyelvi Központ (a romániai felsőoktatásban kötelező felső középfokú nyelvvizsgák szervezése, szóbeli vizsgáztatás és írásbeli dolgozatok javítása)
Centrul de Limbi Străine Alpha
Facultatea de Litere, Universitatea Babes-Bolyai
str. Horea 31, 3400 Cluj-Napoca

2003 – 2007 február: Óraadó tanársegéd, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Tudományos és Művészeti Kar Kolozsvár, Film, Fotó, Multimédia szak (angol nyelvtanítás haladó és középhaladó szinten; filmes angol szaknyelv)
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Tudományos és Művészeti Kar, Kolozsvár
str. Matei Corvin 4, Cluj-Napoca 3400

Műfordítói díjak, ösztöndíjak Ireland Literature Exchange (Írország) – Fordítói ösztöndíj Flann O’Brien Úszikkétmadáron c. regényének fordítására (Csizmadia Gáborral közösen), 2008.
Ireland Literature Exchange (Írország) – Fordítói ösztöndíj a KORUNK 2007/11 (Írek, írók) kortárs ír irodalmi összeállításának fordítására, 2008.
Babits Mihály Műfordítói Ösztöndíj (Magyar Könyv Alapítvány – Nemzeti Kulturális Alap) Flann O’Brien Úszikkétmadáron c. regényének fordítására, 2006 júl.-szept.