MEGY, vagyis Magyar Műfordítók Egyesülete?

A Magyar Műfordítók Egyesülete 2003. szeptemberében alakult. Ez az első ilyen szervezet Magyarországon. A MEGY mindenekelőtt fórumot kínál a szakma művelőinek az egyesületi élethez, a vélemény- és információcseréhez. Mindent megtesz azért, hogy a hagyományosan magas színvonalú magyar műfordítást megfelelően elismerjék.

Egyesületünk alapvető érdekvédelmi célja: változtatni a műfordítók munkaerőpiaci helyzetén, elérni, hogy a műfordítók és a kiadók egyenlő felekként kössenek egymással megállapodást. A MEGY új alapokra kívánja helyezni a szerződéskötés jelenlegi – a műfordítókra nézve hátrányos – rendszerét. Szükség esetén jogi segítséget biztosít tagjainak. Kiáll a minőségi munka jobb anyagi megbecsüléséért, fordításkritikák megjelentetésével küzd a silányság térhódítása ellen. Igyekszik a szakma javát tömöríteni, támogatja a képzést, részt vállal a hazai és európai források felkutatásában, ápolja a bel- és külföldi kapcsolatokat a társszervezetekkel.

Magyar Műfordítók Egyesülete