A Magyar Műfordítók Egyesülete

A 2003 szeptemberében alakult Magyar Műfordítók Egyesülete (MEGY) mindenekelőtt fórumot kínál a szakma művelőinek az egyesületi élethez, a vélemény- és információcseréhez, és mindent megtesz azért, hogy a hagyományosan magas színvonalú magyar műfordítást megfelelően elismerjék.

Egyesületünk alapvető érdekvédelmi célja: változtatni a műfordítók munkaerőpiaci helyzetén, elérni, hogy a műfordítók és a kiadók egyenlő felekként kössenek egymással megállapodást. A MEGY új alapokra kívánja helyezni a szerződéskötés jelenlegi – a műfordítókra nézve hátrányos – rendszerét. Szükség esetén jogi segítséget biztosít tagjainak. Kiáll a minőségi munka jobb anyagi megbecsüléséért, fordításkritikák megjelentetésével küzd a silányság térhódítása ellen. Igyekszik a szakma javát tömöríteni, támogatja a képzést, részt vállal a hazai és európai források felkutatásában, ápolja a bel- és külföldi kapcsolatokat a társszervezetekkel.

A MEGY elnöksége

Dányi Dániel (elnök)
Nádasdy Ádám (tiszteletbeli elnök)
Kellermann Viktória (alelnök)
Czifra Adrienn (elnökségi tag)
Mészáros Tünde (elnökségi tag)
Orbán Eszter (elnökségi tag)

Magyar Műfordítók Egyesülete