Tagjaink

Czifra Adrienn

Forrás nyelv(ek): japán

Cél nyelv(ek): magyar

Egyéb tevékenység:
- szerkesztés

Névjegy

Dr. Czifra Adrienn Esztergomban született japanológus, műfordító, szerkesztő. Az alap- és mesterképzést a Károli Gáspár Református Egyetem japán szakán végezte kitüntetéses diplomával. 2023-ban summa cum laude minősítéssel doktorált az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Japán filológia programján. Kutatási területe a japán haikuköltészet, ezen belül a 19–20. századi modern haiku vizsgálatával, valamint a hagyományos és modern haiku összehasonlító elemzésével foglalkozik. 2012 óta a Magyar-Japán Baráti Társaság Haiku Klubjának főtitkára, illetve főszervezője a 2014-től évente megrendezett Magyar Haikunapnak. A japán irodalom magyar olvasóközönséggel való megismertetését és megszerettetését kiemelten fontosnak tartja, így rendszeresen tart előadásokat japán kulturális rendezvényeken és konferenciákon, főként a japán költészet bemutatására fókuszálva. Versfordítással 2014 óta foglalkozik, tanulmányai, műfordításai és saját haikui folyamatosan jelennek meg. 2021-ben műfordításai és kötetei kiállításra kerültek a Tokiói Magyar Kulturális Intézet Hangarii haiku no szekai ハンガリー俳句の世界  című haikus kiállításán is, melyen a magyar haiku történetével ismerkedhettek meg a japán érdeklődők. Munkásságával 2021-ben elnyerte a Babits Mihály műfordítói ösztöndíjat. 2024-től a Magyar Műfordítók Egyesületének elnökségi tagja.

Tagságok:
Fiatal Írók Szövetsége (FISZ)
Magyar Haikuklub (főtitkár)
Magyar–Japán Baráti Társaság (vezetőségi tag)
Magyar Műfordítók Egyesülete (elnökségi tag)
World Haiku Association (Világ Haiku Szövetség)

Fordítások, bibliográfia

Önálló kötetek

Josza Buszon: 120 haiku, Napkút Kiadó, 2021.
Maszaoka Siki: 120 haiku, Napkút Kiadó, 2020.
Nacume Szószeki: 120 haiku, Napkút Kiadó, 2019.

Antológiák

Haikufordítások, In.: Virágok, Flowers, . 50 haiku kortárs japán szerzőktől, Balassi Kiadó, Budapest, 2019.
Nacume Szószeki haikufordítások, In.: Szárnyak – Kortárs magyar versek, Magyar irodalmi Ház, 2017.
Haikufordítások, In.: Emlősök, Mammals, 哺乳類. 50 haiku kortárs japán költőktől, Balassi Kiadó, 2015.

Folyóiratok

Nacume Szószeki haikuk, In.: Ambroozia irodalmi  folyóirat tizenharmadik évfolyam 2023/3.
https://ambroozia.hu/2023-03-2/műfordítás/nacume-szószeki-versei
HaikufordításokMaszaoka Siki és jellegzetes stílusa, a saszei, In.: Orpheus Noster XIII. évfolyam, 4. szám, 2022.
Kobajasi Issza műfordítások, In.: Napút folyóirat 2020/2.
Kobajasi Issza haikufordítások, In.: Ambroozia irodalmi folyóirat tizedik évfolyam 2020/2.
https://ambroozia.hu/2020-02-szám/muforditas/haikuk
Nacume Szószeki műfordítások, Napút folyóirat 2019/2.
Josza Buszon haikufordítások, In.: Ambroozia irodalmi  folyóirat kilencedik évfolyam 2019/5.
https://ambroozia.hu/2019-05-szám/vers/haikuk
Nacume Szószeki haikufordítások, In.: Műhely kulturális folyóirat XLI. évfolyam, 5–6. szám, 2018.

Magyar Műfordítók Egyesülete