Tagjaink

Gera Judit

Forrás nyelv(ek): angol, holland

Cél nyelv(ek): magyar

Névjegy

Gera Judit (1954), pályáját 1977-ben a Magvető Kiadó szerkesztő-lektoraként kezdte, emellett rendszeresen fordított. 1984-től kezdett tanítani az ELTE BTK Néderlandisztikai Tanszékén, ahol 36 évig dolgozott, ebből 23 évig tanszékvezetőként. Jelenleg emeritus professzor, műfordító. Kutatási területei: a modern holland nyelvű irodalom, irodalom és festészet kapcsolatai, posztkoloniális és genderelméletek, kulturális transzfer. 1999-ben Beatrix holland királynő az Orámiai-Nassau Lovagrenddel tüntette ki a holland-magyar kulturális kapcsolatok ápolásáért. Műfordítói életművéért 2001-ben megkapta a legjelentősebb hollandiai műfordítói elismerést, a Martinus Nijhoff díjat. A. Agnes Sneller szerzőtársával 2010-ben publikálta Inleiding in de literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek (Hilversum: Verloren) [Bevezetés az irodalomtörténetbe a nemzetközi néderlandisztika számára] című könyvét. 2016-ban jelent meg Structures of Subjugation in Dutch Literature (Oxford: Legenda) című monográfiája. A Daróczi Anikóval, Pusztai Gáborral és Réthelyi Orsolyával együtt írt magyar nyelvű, holland irodalomtörténete megjelenés alatt áll, melyben különös hangsúly helyeződik a holland, flamand és magyar kulturális és irodalmi kapcsolatokra.

Fordítások, bibliográfia

Judit Gera


Fordítások/Vertalingen


 


Tudományos művek fordításai (non-fiction)/Wetenschappelijke werken
 1. Susan Sontag: Fascinating Fascism (A fasizmus bűvöletében), esszé. Múlt és Jövő. 1997/3. 81-94.
 2. Herman Pleij: Het Nederlandse onbehagen (A hollandok rossz közérzete) esszé. Lettre Internationale 1996/22
 3. O.Vandeputte, Het Nederlands (A németalföldi nyelv), monográfia, Rekkem, Stichting Ons Erfdeel. 1992.
 4. Geert van Istendael: De positie van literatuur aan het eind van de 20e eeuw (Az irodalom helyzete a huszadik század végén), esszé, Nagyvilág 1991/12.
 5. A. Musschoot - Jaap Goedegebuure: Hedendagse Nederlandstalige Prozaschrijvers. (Kortárs holland-flamand prózaírók). Rekkem, Stichting Ons Erfdeel. 1999.
 6. Hugo Brems – Ad Zuiderent: Hedendaagse Nederlandstalige Dichters (Kortárs holland-flamand költők) . Ons Erfdeel, Rekkem, 1999.
 7. H.J. Kossman: De Lage Landen (Németalföld története). Rekkem, Stichting Ons Erfdeel. 1999.
 8. Johan Huizinga: Erasmus (Erasmus), Budapest, Európa, 1995.
 9. Johan Huizinga: Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw. (Hollandia kultúrája a tizenhetedik században.), monográfia, Budapest. Osiris. 2001.
 10. Francisca van Vloten: Een onbarmhartig mooi erfdeel. Over de Nederlands-Hongaarse kunstenaarsfamilie Góth. (Kegyetlenül szép örökség. A magyar-holland Góth mûvészcsalád), monográfia, Budapest, Széphalom Könyvműhely. 2000.
 11. Francisca van Vloten: Góth Sárika, egy magyar-holland művészcsalád sarja, tanulmány. Balkon. 2000/10.
 12. Corneille is Back. (Corneille visszatér). Budapest. Szépművészeti Múzeum. (Kiállításkatalógus) 2002.
 13. Maaike Meijer: De intocht van zigeuners en hun muziek. (A cigányok és a cigányzene térhódítása Hollandiában). Beszélő X. évf. 5. szám, 2005. május 70-81.
 14. Leo Janssen: Van Gogh en zijn brieven. (Van Gogh és levelei.) Van Gogh Museum 2006.
 15. Martha op de Coul: Vincent van Gogh élete madártávlatból. In: Van Gogh Budapesten. Kiállításkatalógus. Budapest: Vince kiadó 2006 159-174.

Szépirodalmi művek fordításai/Belletrie
 1. Jan Wolkers: Kunstfruit (Műgyümölcs), novella. in: Nappali ház,34/1998
 2. Eric de Kuyper: De hoed van tante Jeannot. (Jeannot néni kalapja), regény, Noran kiadó, 1998
 3. Jaap Scholten: Mercedes, novella. Nappali ház,34/ 1997
 4. Benno Barnard: Het gat in de wereld (Lyukas világ), regény, Széphalom Könyvműhely, 1997
 5. Gerard Walschap: Houtekiet, regény, Pesti Szalon, 1996
 6. Jozef Deleu: Citoyen de la frontière, lírai esszé. Magyar Napló, V. 1996.
 7. Marion Bloem: Ik zie, ik zie wat je niet ziet (Látom, látom, amit te nem), novella. Lettre Internationale, Ősz, 1995
 8. Marion Bloem: Welkom thuis (Isten hozta itthon), novella. Magyar Napló, X. 1995
 9. Geert van Istendael: Het Belgisch Labyrint (A belga labirintus), non fiction, Gondolat, 1994
 10. Etty Hillesum, Het verstoorde leven (A megzavart élet), napló, Gondolat, 1994.
 11. Jozef Deleu, Brieven naar de overkant (Levelek a túlsó partra), regény, Magvető, 1993
 12. Rudi Hermans, Terug naar Törökbálint (Törökbálint messzire van), regényrészlet. Somogy 2/1992
 13. Lieve Joris, Gestolen uren (Lopott órák), novella. 2000, 6/1990
 14. Leon de Winter, Zoeken naar Eileen W. (Ki látta Eileen W.-t?), regény, Európa, 1988
 15. Hans Tentije, Wat ze zij (Amit mondott), versek. Somogy 1-2/1987
 16. Hella Haasse, Oeroeg (Urug), regény, Magvető, 1987
 17. Anton Korteweg, Zoek (Elveszve), vers. Új Tükör 10/1986
 18. Harry Mulisch, De kroonprins (A koronaherceg), novella, in: Új Tükör 10/1986
 19. Marnix Gijsen, Het boek van Joachim van Babylon (A babiloni Joákim), regény, Magvető, 1986
 20. J.Fowles, Mantissa (Mantissza), regény, Magvető, 1985
 21. Arthur van Schendel, Het fregatschip van Johanna Maria (A Johanna Maria fregatt), regény, Európa, 1983
 22. Harry Mulisch, De grens (A határ), novella. Nagyvilág 4/1982, Rakéta Regényújság 7/1982, Párviadal Oostendéért. Modern flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 5-29.
 23. Jan Wolkers, Terug naar Oegstgeest (A halál árnyékának völgye), regény, Magvető, 1980
 24. R.L.Stevenson, Markheim, novella, in A három idegen. XIX. századi angol elbeszélők. Európa, 1980
 25. A.Th.Ellis, Birds of the air (Az ég madarai), regény, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1980.
 26. Marga Minco, Het bittere kruid (Keserû fû), kisregény, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1979.
 27. Bret Harte, The Ghosts of Stukeley Castle (A Stukeley kastély kísértetei), novella, in: Bret Harte: Idill a vörös szurdokban. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1977.
 28. Ivo Michiels, Stad aan de stroom. Een lied. (Dal egy folyóparti városról) regényrészlet, Lettre Internationale, 1999 tavaszi szám.
 29. Rutger Kopland, Judith Herzberg, Anna Enquist, Gerrit Kouwenaar, Hugo Claus, Leonard Nolens, Benno Barnard, Herman De Coninck versei. Parnasszus, 1999. ősz .
 30. Hugo Claus: De geruchten. (Mendemondák), regény, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000.
 31. Jozef Deleu: Gedichten uit de bundel Hazen troepen samen (Versek a Nyulak összebújnak c. kötetből 2000). in: Nagyvilág. 2001/2.216 - 219.
 32. Maya Rasker: Met onbekende bestemming. (Úti cél: ismeretlen) 2000. regényrészletek. Magyar Lettre Internationale 2001/Tavasz, Élet és Irodalom 2001. április 27.
 33. Harry Mulisch: Spookgeschiedenis (Kísértethistória), esszé. Lettre Internationale. 2002/Ősz
 34. Ludo Beheydt: Over de Nederlandse culturele identiteit (A holland kulturális identitásról), esszé. Lettre Internationale 2002/Ősz
 35. Judith Herzberg: Dingen. Een keuze uit de gedichten. (Dolgok), verseskötet, Széphalom Könyvműhely. Budapest, 2002.
 36. Benno Barnard: De schipbreukeling. (A hajtótörött.) Válogatott versek. (4 vers). Széphalom Könyvműhely. Budapest, 2004.
 37. Marcel Möring: Modelvliegen. (Műrepülés). kisregény. Budapest, Noran kiadó, 2005.
 38. Ton Tellegen: 'Een man dacht dat hij vrij was...' (Egy ember azt hitte – szabad...) (vers). Parnasszus. XI. évf. 2. szám. 2005, 52.
 39. Leo Vroman: 'De Laatste Wereldvrede' (Az Utolsó Világbéke) (vers). Parnasszus. XI. évf. 2. szám. 2005, 53.
 40. Rudi Hermans: Terug naar Törökbálint. (Törökbálint messzire van) Kisregény. Budapest: Tinta kiadó, 2005.
 41. Leen Huet: Mijn België. Fragment. (Az én Belgiumom. Részletek). Nagyvilág. 2006. május.368-395.
 42. Hagar Peeters: Hollandse zondvloed (Holland vízözön); De zee is een eeuwige mompelaar (Tenger, az örök suttogó). Magyar Lettre. 2006 nyár. 16.
 43. Marga Minco: De glazen brug. (Az üveghíd). Akcentusok. (Kisregény) Budapest: Gondolat kiadó 2007.
 44. Leon de Winter: SuperTex. Akcentusok. (Regény) Budapest: Gondolat 2008.
 45. Willem Elsschot: Dwaallicht (Lidércfény). Akcentusok. (Kisregény) Budapest: Gondolat 2008.
 46. Hugo Claus: De mensen hiernaast (Szomszédaink). in: Párviadal Oostendéért. Modern-flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 61-102.
 47. Marga Minco: Storing (Kontakthiba) in: Párviadal Oostendéért. Modern-flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 181-191.
 48. Abdelkader Benali: Eet me op. (Egyél meg) in:Párviadal Oostendéért. Modern-flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 285-297.
 49. Arthur Japin: De draden van Anansi (Anansi, a pók.). in:Párviadal Oostendéért. Modern-flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 307-326.
 50. Marijke Spies: Joris schiet een duif. (Joris galambot lő). in:Párviadal Oostendéért. Modern-flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 327-330.
 51. Charlotte Mutsaers: Plaisirs d'hiver in Oostende. (Plaisirs d'hiver Oostendében. in:Párviadal Oostendéért. Modern-flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 364-382.
 52. Eric De Kuyper: Duel voor Oostende. (Párviadal Oostendéért) in:Párviadal Oostendéért. Modern-flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 393-400.
 53. Thomas Rosenboom: Publieke werken (Közmunkák). Akcentusok (regény). Budapest: Gondolat kiadó 2009. (Tálasi Zsófiával)
 54. Erwin Mortier: Gestameld liedboek (Dadogó daloskönyv) Budapest: Ab Ovo, 2014.
 55. Anne Frank: Mesék és történetek a Hátsó traktusból. Budapest: Park kiadó,2014.
 56. Chaja Polak: Salka. Budapest: Park kiadó, 2016.
 57. Margot Vanderstraten: Mazzel tov (Mazel tov) Budapest: Európa kiadó, 2020.
 58. Selma van de Perre: Mijn naam is Selma (Nevem Selma). Budapest: Athenaeum kiadó, 2021.Magyar Műfordítók Egyesülete