Tagjaink

Pénzes Tímea

Forrás nyelv(ek): német, szlovák, cseh

Cél nyelv(ek): magyar

Névjegy

Pénzes Tímea író, költő, műfordító 1976-ban született Érsekújvárban, pár évnyi prágai és bukaresti kitérő után jelenleg Budapesten él. Magyar nyelv és irodalom, illetve német nyelvtanári szakon végzett az ELTE-n, doktoriját ugyanott fordítástudományból szerezte. Tizenkét saját kötete (versek, elbeszélések, drámák, útirajzok) és tizenkét fordításkötete jelent meg – cseh, szlovák és német nyelvből. Elnyerte többek közt a Székely János drámaírói ösztöndíjat, az NKA alkotói ösztöndíját és a Babits Mihály műfordítói ösztöndíjat, illetve külföldi ösztöndíjakat: Literárny Fond, Literarisches Colloquium Berlin, Mercator Stiftung. Az ELTE-n szerzett doktorátust fordítástudományból. 2001-ben Madách Imre-nívódíjat kapott Egy férfi – A férfi című kötetéért, 2014-ben Talamon Alfonz-díjat a Kavicsok című könyvéért, 2021-ben pedig Madách Imre-műfordítói díjat Maria Modrovich Flešbek című kötetének fordításáért (Literárny fond). A szlovák irodalom számos kötetét fordította: Kompaníková Az ötödik hajó (Piata loď) és Mélytengeri mesék (Hlbokomorské rozprávky), Žuchová Jelenetek M. életéből (Obrázky zo života M) Modrovich Flesbek (Flešbek), Madro Szentélyek (Svätyne), Urbánová Agancsi és Nyakkendi (Jeleňatý a Kravatý). 2024-ben jelenik meg Alta Vášová Odlety (Távozások) (Kalligram) és Michaela Rosová Tvoja izba (A te szobád) (Phoenix Library) című kötete magyarul. Jelenleg Soňa Uriková Dôvod na radosť, Dominika Moravčíková Dom pre jeleňa és Svetlana Žuchová Dni matiek című kötetének fordításán dolgozik. Legújabb verseskötete az Ikeranyaversek (2020), prózakötete a Megnyúlások (2023) (Kalligram).

 

Személyes adatok

Név: Pénzes Tímea

Születési hely, idő: Érsekújvár (Nové Zámky), Csehszlovákia, 1976. február 5.

Telefon: +36-20-5789845

E-mail: penzes.timea@gmail.com

 

Tanulmányok

1994–2001: ELTE BTK egyetemi oklevél magyar nyelv és irodalom, ill. német nyelvtanári szakon

2001-2002: Humboldt Universität, Berlin, DAAD-ösztöndíj

2006–2009: ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, a Fordítástudományi Doktori Program doktorandusza

2012: PhD tudományos fokozat

 

Ösztöndíjak

DAAD, Humboldt-Universität zu Berlin, egyetemi ösztöndíj, 2001 őszi szemeszter, Németország, www.daad.de

Literárny Fond, Pozsony, írói ösztöndíj, 2002, 2004, Szlovákia, www.litfond.sk

Literarisches Colloquium Berlin, 2003. augusztus, műfordítói ösztöndíj, Németország, www.lcb.de

Mercator Stiftung, 2004, műfordítói ösztöndíj, Krzyżowa, Lengyelország, www.krzyzowa.org.pl

Literarisches Colloquium Berlin, 2005, Külügyi Hivatal (Auswärtiges Amt), műfordítói ösztöndíj, Berlin-Wannsee, Németország, www.lcb.de

MTA-OM Domus Hungarica Scientium et Artium, 2005. április, junior kutatói ösztöndíj, Budapest, Magyarország, www.domus.mtaki.hu

Székely János drámaírói ösztöndíj, 2007, Budapest, Magyarország, www.nefmi.gov.hu

Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíj, 2012, Magyarország, www.nka.hu

Babits Mihály-műfordítói ösztöndíj, Magyarország, 2016

FPU- és Kultminor műfordítói ösztöndíj, Szlovákia, www.fpu.sk, kultminor.sk, 2020, 2021, 2022.

Fordítások, bibliográfia

Saját kötetek

Vetkőzés avagy Beismerő vallomás, Nap, 1998

Egy férfi - A férfi, Pozsony: AB-ART, 2000

Rezdülések, Pozsony: AB-ART, 2003

Madagaszkári napló, FISZ, 2003

Mesél a múlt, AB-ART, 2006

Drámák, Median, 2008

Namíbia sivatagjai és szavannái, AB-ART, 2011

Jégország (foto: István Kádár), AB-ART, 2012

Kavicsok, AB-ART, 2013, Talamon Alfonz-díj

Ghána ölelésében, Magyar Afrika Tudástár e-könyvtár, 2017

Iker-Anya-Versek, Kalligram, 2019

Megnyúlások (Náťahy), Kalligram Kiadó, 2023

 

Könyvfordítások (cseh, szlovák és német nyelvből)


Jozef Cseres: Zenei szimulákrumok (Hudobné simulakrá), Budapest: Magyar Műhely Kiadó (www.racio.hu), 2005, az EU Culture 2000 támogatásával (szlovák)

Jan Karafiát: Bogárkák (Broučci), AB-ART, 2004 (cseh)

Gerit Kopietz/Jörg Sommer: A felhőkarcoló fogságában (Gefangen im City-Turm), Budapest: Fabula Stúdió, 2006 (német)

Jitka Rožňová: Zhasínanie svetiel – Lámpaoltás, Pozsony: AB-ART 2010 (szlovák-magyar)

Maike Wetzel: Mámor (Hochzeiten), Pozsony: AB-ART, 2011 (német)

Monika Kompaníková: Az ötödik hajó (Piata loď), Pozsony: Kalligram, 2016 (szlovák)

Monika Kompaníková: Mélytengeri mesék (Hlbokomorské rozprávky). Budapest: Naphegy Kiadó, 2016 (szlovák)

Svetlana Žuchová: Jelenetek M. életéből (Obrazy zo života M.), Budapest: Noran Libro, 2017 (szlovák)

Ľuboš Jurík: Egy évszázadnál hosszabb év (Rok dlhší ako storočie) (ford. Pénzes T. és Árgyelán E.), Magyar Napló, 2019 (szlovák)

Maria Modrovich: Flesbek (Flešbek), Phoenix Library, 2020 (szlovák)

Dominika Madro: Szentélyek (Svätyne), Phoenix Library, 2021 (szlovák)

Eva Urbanová: Agancsi és Nyakkendi (Jeleňatý a Kravatý), Anser Kiadó, 2023 (szlovák)

 

Előkészületben:

Alta Vášová: Odlety (Távozások), Kalligram, 2024.

Michaela Rosová: Tvoja izba (A te szobád), Phoenix Library, 2024.

 

Dominika Moravčíková: Dom pre jeleňa

Soňa Uriková: Dôvod na radosť

Svetlana Žuchová: Dni matiek

 

Tudományos publikációk:

Pénzes T. 2008. AZ IDŐ ÉLŐLÉNY metafora nyelvi realizációi. Translatologia Pannonica, http://translat.btk.pte.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=5

Pénzes T. 2008. Női szerepek az irodalomban. In: Bodnár I., Kegyesné Sz. E., Simigné F. S. (szerk.) Sokszínű nyelvészet. „Női szóval – női szemmel”. Genderkutatás a nyelvészetben és az irodalomban. Miskolc: PASSZER 2000, 111–121.

Pénzes T. 2008. A magyar turista utazási „kultúrája”. Translatologia Pannonica, 2008. http://translat.btk.pte.hu/downloads/translat/translat_2008_nov.pdf

Pénzes T. 2009. (recenzió) Kegyes E. (Hrsg.) unter Mitarbeit von Á. Huszár. 2008. Genderbilder aus Ungarn (Ergebnisse der ungarischen Genderforschung). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.  Fordítástudomány XI. évf. 1. szám, 147–149.

Pénzes T. 2009. Ünnepnapok és történelmi események – magyar, német és cseh lexémák kontrasztív összehasonlítása. In: Váradi T. (szerk.) A III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia előadásai. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. http://www.nytud.hu/alknyelvdok09/proceedings09.pdf

Pénzes T. 2010. A cseh és a magyar gasztronómiai kifejezésekben megnyilvánuló eltérő világszemlélet fordítása. In: Simigné F. S., Csetneki S. B. I., Kegyesné Sz. E. (szerk.) Az interkulturalitás aspektusai. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 104–111.

Pénzes T. 2010. Explicitáció a cseh sörfőzdei szókincs magyarra fordításában. In: Károly K.,  Fóris Á. (szerk.) Nyelvek találkozása a fordításban. Budapest: Eötvös Kiadó, 117–133.

Pénzes T. 2010. Fordításról – hasonlatokban. In: Bárczi Zs., Vančoné K. I. (szerk.) Margó Írások a fordításról és a kétnyelvűségről. Pozsony: AB-ART Kiadó, 15–27.

Pénzes T. 2012. A napszakok nyelvi képe. In: Bárdosi V. (főszerk.), Gósy M., Péteri A. (szerk.) Tanulmányok. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Asteriskos 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar doktori iskolák tanulmányai. Budapest: ELTE BTK, 267- 287.

Pénzes T. 2018. A Piata loď fordítása során felmerült kérdések, In: Szomszédok a kirakatban. A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után, szerk. Balogh Magdolna. r e c i t i: SZTA Világirodalmi Intézet, Budapest-Pozsony, 133–144.

Pénzes T. 2021. A szlovák expat szerzők műveiben előforduló kultúraspecifikus kifejezések és vendégszavak fordítása (Svetlana Žuchová, Ivana Dobrakovová, Zuska Kepplová, Mária Modrovich), In: Irodalmi Szemle, 2021/11, 255–80.

Pénzes T. 2022. A szlovák expat szerzők műveiben előforduló kultúraspecifikus kifejezések és vendégszavak fordítása (Svetlana Žuchová, Ivana Dobrakovová, Zuska Kepplová, Mária Modrovich), In: Transzkulturalizmus és bilingvizmus 4. (tanulmánykötet) Németh Zoltán, Magdalena Roguska-Németh (szerk.), Bázis, 2022, 83–110.

Pénzes T. 2022. A kulturális aszimmetria leküzdése irodalmi/művészeti reáliák fordításakor – honosító és idegenítő tendenciák, In: Partitúra 2022/2, 69–86

 

Konferencia-előadások

Pénzes T. 2007. A magyar turista utazási „kultúrája”. Elhangzott: „Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában IV.” Pécs: Pécsi Tudományegyetem BTK. (2007. november 23–24.)

Pénzes T. 2007. Fordításról – hasonlatokban. Elhangzott: „A Felvidék szerepe a tudományosságban III.” Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem. (2007. november 26–27.)

Pénzes T. 2008. Férfiszerző – nőfordító. Elhangzott: „Női szóval – női szemmel”, Gender Studies Konferencia, Miskolc: Miskolci Egyetem BTK, Modern Filológiai Tanszék. (2008. január 28–29.)

Pénzes T.  2008. Sík- és konténermetaforák a magyar és a cseh nyelvben. Elhangzott: „A magyar mint európai és világnyelv”. XVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Budapest: Balassi Intézet. (2008. április 3–5.)

Pénzes T.  2008. Az idő mint élőlény, érték és konténer a magyar, a cseh és a német nyelvben. Elhangzott: „Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában V”, Pécsi Tudományegyetem BTK, Fordítástudományi Kutatóközpont, Pécs: PTE. (2008. november 21–22.)

Pénzes T.  2008. Az interkulturális kommunikáció gyakorlata. Elhangzott: „Interkulturalitás az irodalomban és a nyelvészetben”, ME BTK Modern Filológiai Intézete, MTA Miskolci Területi Bizottságának Nyelvtudományi Munkabizottsága. Miskolc: Miskolci Egyetem. (2008. november 27.)

Pénzes T.  2009. Időegységek és időszakok jelzős kollokációi. Elhangzott: III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. (2009. február 6.)

Pénzes T. 2017. A Piata loď fordítása során felmerült kérdések, A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után, Ústav svetovej literatúry SAV (Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete) és a MTA BTK Irodalomtudományi Intézete szervezésében, Budapest: Budapesti Szlovák Intézet. (2017. 10.17.)

Pénzes T. 2021. A szlovák expat szerzők műveiben előforduló kultúraspecifikus kifejezések és vendégszavak fordítása (Svetlana Žuchová, Ivana Dobrakovová, Zuska Kepplová, Mária Modrovich), Transzkulturalizmus és bilingvizmus 4., Nemzetközi tudományos konferencia, Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara (2021. szeptember 8-9.)

Pénzes T. 2022. A kulturális aszimmetria leküzdése irodalmi/művészeti reáliák fordításakor – honosító és idegenítő tendenciák, Transzkulturalizmus és bilingvizmus 5, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra (2022. szept. 5-6.), Transkulturalizmus a bilingvizmus 5. | Bázis (bazis.me)

Pénzes T. 2023. A magyar nyelv és a magyar szereplők „megítélése” szlovák kortárs szerzők szövegeiben, Transzkulturalizmus és bilingvizmus 6, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra (2023. szept. 12-13.)

 

Visszajelzések kötetekről, interjúk, beszélgetések

Csizmadia Gabriella, Varázslatos világ a tenger mélyén:http://www.barkaonline.hu/futtyoges-es-nahatozas/5257-varazs-latos--vilag-az-operencias-tenger-melyen, Bárka Papírhajó rovat, 2016. május 16.
Péntek Orsolya, Párhuzamos világ a lakótelep mellett, www.magyarhirlap.hu/cikk/54765/Parhuzamos_vilag_a_lakotelep_mellett, 2016. május 9.,

Plonicky Tamás: Anya megöl engem, https://dunszt.sk/2017/04/24/anya-megol-engem/, 2017. április 24.

Baranyi Katalin, Jelenetek M. életéből, http://www.ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2017-10-12+10%3A00%3A00/svetlana-zuchova-jelenetek-m-eletebol, 2017. október 12.

Haklik Norbert, Kórház egy másik város szélén, Helikon XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 17. (727.) SZÁM – SZEPTEMBER 10., 2017. november 22., https://www.helikon.ro/korhaz-egy-masik-varos-szelen/

Csehszlovákiában születtem. Éva Magazin. 2009/ápr., 72–74.

Jakubecz László: Talamon Alfonz-díj, Pátria Rádió, 2014.07.08. http://www.rtvs.sk/clanok/29197

Ina Nemesbüki: Nájdení/-é v preklade, 2014. okt. 13., Tímea Pénzes | Madari.sk

Proics Lilla: A szöveghez való viszony, litera.hu, 2016.03.25., http://www.litera.hu/hirek/szoveghez-valo-viszony

A szlovák már Budán vannak, litera.hu, körkérdés 4., 2016.04.22., http://www.litera.hu/hirek/a-szlovakok-mar-budan-vannak-korkerdes-4

Alkotás vs. Anyaság, Kiss Noémivel, Litera Podcast, 2020. 01.12. Litera Rádió – Alkotás vs. anyaság 5. | Litera – az irodalmi portál

Molnár Krisztina Rita: Beszélgetés, Írók Boltja, 2020. febr. https://www.youtube.com/watch?v=o3bIL734glQ,

Veres István, Vendégségben Pénzes Tímeánál, Vasárnap, 2020. február 19., https://vasarnap.com/archivum/vendegsegben-penzes-timeanal

Tilos Rádió, Horváth Ádám, Szlovák Kapcsolat, mai vendég Pénzes T., 2020. okt. 13.https://tilos.hu/episode/szlovak/2020/10/13

“A szöveg gondolkodásra ösztönözhet egykor és aktuálisan élt életekről”, Beszélgetés Maria Modrovich Flesbek című kötetéről, dunszt.sk, Kultmag, 2020. okt. 20., "A szöveg gondolkodásra ösztönözhet egykor és aktuálisan élt életekről" (Pénzes Tímea) - dunszt.sk | kultmag

2022. október 1., 15.00 óra, KINEK A SZÖVEGE?, Kerekasztal-beszélgetés Mészáros Tünde, Pénzes Tímea és Vályi Horváth Erika műfordítókkal, 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Szlovák díszvendégség a Bázis (www.bazis.me) szervezésében. KINEK A SZÖVEGE? - YouTube, A beszélgetést vezeti: Szarka Szilvia

Szabó T. Anna, beszélgetés, Írók Boltja: 2024. febr. 27. Pénzes Tímea: Megnyúlások (youtube.com)

Kuklis Katalin, Pátria Rádió, 2023. dec. 13. K&K Kuklis Katalinnal #51 | A könyvek is a gyerekeim - Pátria Rádió | Podcast on Spotify

Magyar Műfordítók Egyesülete