Tagjaink

Nemes Krisztina

Forrás nyelv(ek): katalán, spanyol, angol, francia

Cél nyelv(ek): magyar

Névjegy

https://moly.hu/alkotok/nemes-krisztina/forditasok

Fordítások, bibliográfia

Publikációk:

Gaudí és a Sagrada Família, http://heidlgyorgy.wordpress.com20121213a-sagrada-familia-mint-misztagogia

 Mort a Mequinensa’ in Catalanística a Hongria 197172 – 201112. Budapest, Universitat Eötvös Loránd de Budapest, 2013, pàgs. 149-155.

 Katalán függetlenség 2014? A katalán nacionalizmus történetéhez I. Új Egyenlítő, 20132-3 pp. 49-57.  

Katalán függetlenség 2014? A katalán nacionalizmus történetéhez II. Új Egyenlítő, 2013július pp. 42-50.  

Jaume Vicens Vives  - AETAS 20131 28. évf. pp.148-160.  

La història, creadora de mites, - Acta Hispanica Tomus, XVIII, Szeged, 2013, 131-139.

The Catalan Church and the Independence Qüestions de la vida cristiana 2014 Christians Associated for Democracy in Europe (CADE) http://principiumjournal.com/hu?cat5 : http://www.amazon.com/Principium-Christianity-Democracy-1dp1522821155refsr_1_1?sbooks&ieUTF8&qid1450979010&sr1-1  

Aragónia és Katalónia között.  Öt Kontinens. (ELTE) 2014 pp.71-282.  

Függetlenség, állam, nyelv Katalónia különös esete. Létünk, 20152 pp.117-128.  

Törvénybe foglalt emlékezet . Létünk , 20152 pp.129-145.  

A hegedű példája (Jaume Cabré, Én vétkem) Nagyvilág, 20154 április.  

Kisebbségi kérdések az Európai Unióban. Szerbia és az Európai Unió. Magyar Nyelvű jogi-tudományos tanácskozás a csatlakozás jogi és nyelvi aspektusairól. Magyar Nemzeti Tanács, Palics, 2015. június 5--6. Szerkesztette: Bence Erika. Hét Nap, 2015. március 23. 14—15 http://hetnap.rs/cikk/Kisebbsegi-kerdesek-az-Europai-Unioban-22223.html  

La larga transición del libro en catalán Szeged Hispanisztika Tanszék, Transiciones konferencia-kötet, 2016.  

Regénybe zárt emlékezet – Jesús Moncada, Szoborgaléria, Mediterrán Világ, Társadalomtudományi folyóirat, 2017, 39-40. szám, 90-105. o.  

La memòria estremida de Jesús Moncada, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes LXXI, Homenatge a Kálmán Faluba, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2017, 137-156.

Nyelvi emlékezet a Mequinensa-mítoszban, Feltámasztott szavak, Tanulmányok 20182, 57. füzet, Bölcsészettudományi kar, Újvidék, 35-46.  

Miért akar függetlenedni Katalónia?, Szépirodalmi Figyelő, 20181, 69-71. https://epa.oszk.hu/014000143300084pdfEPA01433_szepirodalmi_figyelo_2018_1.pdf  

Tömegmozgalmak, demokrácia, függetlenség a mai Katalóniában, Interjú Agustí Alcoberro történésszel, az Assamblea Nacional de Catalunya (ANC), függetlenségpárti civil szervezet volt alelnökével (2017-8), Mediterrán Világ, Társadalomtudományi folyóirat, 2018, 45-46. 175-184.  

Emlékezettérkép, irodalmi haza, Köztes terek konferenciakötet (szerk. Lajos Katalin – Tapodi Zsuzsa), Scientia Kiadó, Kolozsvár 2019.  

Jesús Moncada i la memòria estremida dels mequinensans, Angorfa, Número 2. Any 2019. ISSN 2605-5279, Mequinensa, 45-53.  

Irene Sola, Najat El Hachmi, Jordi Nopca, Carles Dachs regényrészlet, esszé, interjú vers fordítás és saját esszé a katalóniai marokkóiak irodalmáról, 1749.hu világirodalmi online lap, katalán hét https://1749.hu/kereses?searchNemes+Krisztina   La imagen de Morroco en la „nueva” literatura catalana, Najat el Hachmi, L’Últim patriarcha, o el poder de la identidad Acta Hispanica Szeged Tomus XXV. Vol. 25 (2020) 195-205. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/acthisparticleview3406233275  

Camins de sirga per Europa Angorfa, Número 3. Any 2020. ISSN 2605-5279, Mequinensa, 68-76.  

Títols d'obres literàries i memòria cultural, Estudi de cas basat en les traduccions del títol de la novel·la Camí de sirga de Jesús Moncada  Espill ISSN: 0210-587X  Universitat de València 2020) https://puv.uv.esl-espill-63-64.html Krisztina, Nemes: Títols d’obres literàries i memòria cultural, L’Espill, Núms 63-64, Primavera -Tardor 2020. València, 96-111.  

Marokkó tükre az új katalán irodalomban: Najat el Hachmi, Lúltim Patriarcha, Mediterrán Világ 49., ISSN 1787-7350, 131-144. https://tab.mta.hu/files/511618383113/Mediterran_Vilag_49_szerk.pdf        

Eddig megjelent, általam magyarra fordított könyvek:  

2000 - A világörökség II. kötet, Gulliver Könyvkiadó (spanyol),

2001 – Latifa: Ellopott arcok, Tiara Könyvkiadó (francia),

2003 – Georges Bernanos: A Kármel napja, Kairosz Kiadó (francia),

2003 – J.N.D. Kelly: Szent Jeromos élete, írásai és vitái Kairosz (angol),

2004 – Jesús Moncada: A folyók városa, Íbisz Kiadó (katalán),

2005 – Pierre Duhem: A jelenségek megőrzése, Kairosz (francia),

2006 – Jean Paul Brighelli: Butaságra kárhoztatva, Kairosz (francia),

2006 -  Joan Francesc Mira: Népek és országhatárok, Magyar Lettre 2006 ősz (katalán).  Ennek az esszének a magyar változata bekerült a Magyar Napló által kiadott, a 2007-es év legjobb műfordításai című válogatáskötetbe

2008 – Imma Monsó: Inkább ne meséld el,  Holnap Kiadó (katalán)

2009-  Gary Chapman: A szeretet mint életforma, Harmat Kiadó (angol)

2010 – Robert A. Markus: Az ókori kereszténység vége, Kairosz Kiadó (angol)

2011  Mentafagylalt Kortárs katalán elbeszélők l’Harmattan (katalán)

2012  Antoni Puig i Tàrrec, Gaudí és a Sagrada família, Typotex Kiadó (katalán)

2012  Jesús Moncada, Balkézről jött történetek, l’Harmattan (katalán)

2013  Imma Monsó, Szavakból gyúrt ember, Holnap Kiadó (katalán)

2013  Jesús Moncada, A Folyók városa 2. átdolgozott kiadás, l’Harmattan (katalán)

2014  Imma Monsó, Sosem lehet tudni, Typotex Kiadó (katalán)

2016  Rosa Montero, Diktátorok asszonyai, Holnap Kiadó (spanyol)

2016  Daniel Arasse, Leonardo da Vinci, Typotex Kiadó (francia)

2016  Cristina Morató, Rebellis dívák, Holnap Kiadó (spanyol)

2016  Imma Monsó, Gyorsnő, Holnap Kiadó (katalán)

2017  Giuseppe Tanzella-Nitti, A klasszikus „Két Könyv” metafora eszmetörténetéhez Acta Pintériana 2. (angol)

2018 Imma Monsó, Születésnap, Holnap Kiadó, (katalán)

2019 A Természet könyve Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (konferenciakötet) l’Harmattan (angol)

2020 Cristina Morató, Divina Lola, Holnap kiadó (spanyol)

2020 Jesús Moncada, Álmélkodó koponyák (Előszó), Tiszatáj 74. évfolyam 2020június p. 35-45. (katalán)

2021 Irene Solà, Énekelek én, s táncot jár a hegy, Magvető (katalán)  

2021 Pere Calders novelláskötet, L’Harmattan Kiadó, előkészületben (katalán)

2021 Handbuch der Bibelhermeneutiken Herausgegeben von Oda Wishmayer ISBN 978-3-11-032999-5 e-ISBN (PDF) 978-3-11-033027-4 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-038992-0 angol nyelvű tanulmányok fordítása    

Magyarról katalánra fordított művek Eloi Castelló fordító nyelvi lektoraként  

Kosztolányi Dezső: Édes Anna (Anna Édes) Proa, Barcelona, 2003

Kosztolányi Dezső: Pacsirta (Alosa) kéziratban

Kertész Imre: Sorstalanság (Sense destí) Edició Quaderns Crema, Barcelona, 2003

Lázár Ervin, A fájós fogú oroszlán (kéziratban, kiadót keres, a fordítás végleges Katalán változata a balatonfüredi Fordítóház katalán szemináriumának katalán vendégeinek segítségével készült)  

Magyar Műfordítók Egyesülete